مثبت اندیشی

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

تناقض در افکار و اعمال

تناقض در افکار و اعمال خیلی وقت‌ها هست که ما در ذهنمان خواسته‌ای را تصور می‌کنیم و دوستداریم که به دستش بیاوریم ولی این اتفاق نمی‌افتد، […]