محصولات

حفاظت شده: کتاب الکترونیکی از فرش تا عرش

مقدمه یک زندگی موردعلاقه

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست.کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی موردعلاقه خود را در درون خلق کنید.قانون جذب روشی است که در این راه بسیار می‌تواند به ما کمک کند .همان‌طور که از نامش مشخص است بیانگر جذب کردن هست. قانون جذب می‌گوید روش‌هایی وجود دارد، که می‌توانیم با پیروی از آن‌ها در زندگی به آنچه می‌خواهیم برسیم. هر آنچه در ذهن انسان تکرار شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا می‌تواند در دنیای واقعی نمود پیدا کند. در کل قانون جذب معنا و مفهوم جذب شدن افکار و احساسات به انسان در دنیای واقعی است.

اما آیا واقعاً آنچه در مورد قانون جذب در طول چند سال اخیر گفته‌اند درست است ؟

آیا مستندهایی مثل فیلم راز  به‌طور واضح اعلام می‌کند قانون جذب چیست؟

فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.