آبان ۱۶, ۱۳۹۶

بازاریابی بنگاه به بنگاه یا B2B

بازاریابی بنگاه به بنگاه B2B چیست؟ برای پاسخ به این پرسش به مثال ساده خرید یک پیراهن اشاره می‌کنیم. مسلماً سفارش و قرار گرفتن آن‌ها در […]
آبان ۹, ۱۳۹۶

بازاریابی تلفنی حرفه‌ای

بازاریابی تلفنی حرفه ای در این مقاله سعی شده مطالبی در اختیار خواننده قرار بگیرد که بتواند با استفاده از آن در بازاریابی تلفنی موفق و […]